THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

PHẢN HỒI

CHỨNG NHẬN

ĐẶT HÀNG 

Men's Dreams

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với Hapu Group Medical

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi Hapu Group Medical có trụ sở tại 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.
Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của Hapu Group Medical. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét nội dung, do vậy bạn đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.
Một số các Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Không sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các luật về an toàn hoặc giao thông.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền
Chính sách của Hapu Group Medical về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng Hapu Group Medical có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi
Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho Hapu Group Medical (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như những tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch, phóng tác hoặc những thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm phục vụ các mục đích có giới hạn như điều hành, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: đối với một bản danh sách doanh nghiệp mà bạn đã thêm vào Hapu Group Medical Maps). Một số Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn những cách để truy cập và xóa nội dung đã được cung cấp cho Dịch vụ đó. Ngoài ra, trong một số Dịch vụ của chúng tôi, có những điều khoản hoặc cài đặt thu hẹp phạm vi sử dụng nội dung đã được gửi trong những Dịch vụ đó. Đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi giấy phép này cho bất kỳ nội dung nào bạn gửi đến Dịch vụ của chúng tôi.

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Hapu Group Medical sử dụng và lưu trữ nội dung trong chính sách về sự riêng tư hoặc các điều khoản bổ sung dành cho Dịch vụ cụ thể. Nếu bạn gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Hapu Group Medical cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.

Trừ các trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung, cả Hapu Group Medical lẫn các nhà cung cấp hoặc nhà phân phối của Hapu Group Medical đều không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cụ thể nào về Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung trong các Dịch vụ, chức năng cụ thể của các Dịch vụ, mức độ tin cậy, sự có sẵn hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn của các Dịch vụ đó. Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ theo “hiện trạng”.

Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôi
Khi được luật pháp cho phép, Hapu Group Medical và các nhà cung cấp cũng như nhà phân phối của Hapu Group Medical sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Hapu Group Medical và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Hapu Group Medical đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả bất kỳ bảo đảm ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ (hoặc, theo sự lựa chọn của chúng tôi, cung cấp lại Dịch vụ cho bạn).

Trong mọi trường hợp, Hapu Group Medical và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Hapu Group Medical sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý .

Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho doanh nghiệp
Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ bồi hoàn và giữ cho Hapu Group Medical cũng như các công ty liên kết, cán bộ, người đại diện và nhân viên của Hapu Group Medical không bị tổn hại đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào nảy sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm cả bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.

Về các Điều khoản này
Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa Hapu Group Medical và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).
Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

CHI TIẾT THÀNH PHẦN DMEN

KẼM

Kẽm là nguyên tố vi lượng không thể thiếu cho quá trình sản xuất tinh trùng, tăng cường hormone nam giới, giúp phái mạnh tăng ham muốn tình dục, tăng số lượng cũng như chất lượng của tinh trùng. 

DÂM DƯƠNG HOẮC

Dâm dương có tác dụng chữa các chứng liệt dương di tinh, muộn con, suy giảm chức năng tình dục của cả nam và nữ

ACID FOLIC

Acid Folic không những giúp tăng số lượng tinh trùng mà còn có tác dụng bảo vệ DNA giúp tạo ra đội tinh binh khỏe mạnh

VITAMIN E

Vitamin E có tác dụng chống lại tác hại của các gốc tự do gây cản trở quá trình sản xuất tinh trùng. Giúp tăng cường quá trình lưu thông máu đến dương vật, cải thiện khả năng cương dương.

Các loại vitamin C, B1, B2, B6  đặc biệt quan trọng đối với các hoạt động trao đổi chất trong cơ thể, giúp ngăn ngừa bệnh tật, cải thiện sức khỏe. 

MULTI VITAMIN

NHỤC THUNG DUNG

Nhục thung dung có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới và cải thiện chức năng hệ miễn dịch

Bào chế theo công nghệ của Hàn Quốc

Sản phẩm duy nhất trên thị trường, bào chế thành công kết hợp Kẽm nano tự nhiên, Multi vitamin với cao dược liệu Dâm Dương Hoắc và Nhục Thung Dung theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DMEN

Tăng cường sức khỏe sinh sản, hỗ trợ điều trị hiếm muộn cho nam giới

Nam giới chậm có con do tinh trùng yếu, tinh trùng loãng, tinh trùng ít

Người muốn tăng cường chất lượng & số lượng tinh trùng Y (Sinh con trai) 

Nam giới muốn cải thiện sức khỏe sinh lý, tần suất quan hệ

Nam giới mãn dục sớm, giảm ham muốn tình dục

ĐẶT HÀNG NGAY

Phác đồ sử dụng

Ngày 1 viên x 1-2 lần/ ngày, uống sau khi ăn
Nên dùng liên tục từ 3 – 6 tháng để cho hiệu quả tốt nhất.

Check mã vạch bằng ứng dụng icheck kiểm tra nguồn gốc sản phẩm

ĐẶT HÀNG NGAY

KIỂM ĐỊNH VÀ CẤP PHÉP LƯU HÀNH TOÀN QUỐC 

Sản phẩm được Bộ Y tế

Sản phẩm được Bộ Y tế

Miễn phí vận chuyển

Ý KIẾN CHUYÊN GIA

" Chúng tôi thực hiện các nghiên cứu theo dõi trên các đối tượng bệnh nhân nam giới tinh dịch loãng, tinh trùng ít và tinh trùng yếu. Cho các bệnh nhân này sử dụng các chế phẩm kết hợp giữa kẽm, vitamin E và cao dược liệu Dâm Dương Hoắc, Nhục Thung Dung.

Kết quả sau 8 tuần sử dụng nồng độ hormon nam giới nội sinh được tăng cường. Chất lượng và số lượng tinh trùng được cải thiện ở 85% các bệnh nhân.

Vì vậy, đối với các cặp vợ chồng mong muốn sớm có con, nhanh có con, hay đến điều trị vô sinh hiếm muộn, sau khi xét nghiệm, nếu nguyên nhân không phải do các vấn đề liên quan đến dị tật về cấu trúc, chức năng của cơ quan sinh sản. Chúng tôi thường khuyên bệnh nhân sử dụng các liệu pháp dùng các chế phẩm tăng cường chất lượng và số lượng tinh trùng trước.
Chỉ khi liệu pháp này thất bại chúng tôi mới tiến hành các phương pháp khác như thụ tinh trong ống nghiệm "

Bác sỹ Jennifer - Bệnh viện chuyên khoa hiếm muộn Maria - Seoul, Hàn Quốc

ĐỂ MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

VỚI GIÁ ƯU ĐÃI

Theo phương pháp khoa học của Tiến sỹ, bác sỹ người Mỹ L.Shettles

00
00
00
00

KHUYẾN MÃI KẾT THÚC SAU

Ngày

Giờ

Phút

Giây

1.000.000 VNĐ

700.000 VNĐ

Tiết Kiệm Tới: 300.000 VNĐ

-30%

TẶNG 1 CUỐN CẨM NANG
SINH CON TRAI

ĐẶT HÀNG NGAY

1079 Bình luận

Sắp xếp theo

Tất cả bình luận

Hàng đầu

Vợ chồng mình 2 năm không có con. Đi khám chồng mình tinh trùng yếu, bác sỹ kê uống Dmen, đc 3 tháng thì có bầu. Hiện tại bé nhà mình đc 3 tuổi. Giờ mình lại mua Dmen cho chồng về để săn hổ vàng bé thứ 2. Hàng mới nhận, quy cách mới nhìn xịn hơn dạng lọ ngày trc

Hoàng Hương

Like - Feedback

5 day ago

52

Phương Dung

Giống em cũng 14 tuần, chym cò đầy đủ. Chồng em mới uống 1 hộp thì em đã có bầu, giờ còn thừa uống có sao không các mom?

Like - Feedback

1 day ago

Mình mới đi siêu âm về thai được 14 tuần, bác sĩ bảo trai. Trước đó mình có mua Dmen cho chồng uống kết hợp ăn uống đủ chất. Rất hài lòng với sp này.

Phan Thị Kiều Mai

44

Like - Feedback

1 day ago

Vợ chồng mình hiếm muộn, cứ có con là mừng rồi. 12 tuần bs bảo 80% giống bố. Mai mình cũng đi siêu âm 14 tuần, trai hay gái đều được hết, chỉ mong con khỏe mạnh thôi

Yến Nguyễn

18

Chồng em chỉ dùng Dmen, ăn uống bình thường không tẩm bổ gì cả. Em cũng đc 14 tuần giống chị, nhưng em thai đôi. Vừa mừng vừa lo

Hoài Giang

Thùy Dương

@Thảo Tít Cứ tiếp tục uống mom ạ. Chồng mình uống tận 6 hộp thì mình mới dính

Like - Feedback

1 day ago

Ck em đi khám bác sĩ bảo tinh trùng yếu, em mua 2 hộp Dmen cho ck uống, mới uống hết 1 hộp đi xn mà tinh trùng đã tăng đáng kể, có cần uống hết 2 hộp rồi mới thả ko các mom? e cảm ơn ạ. 

Thảo Tít

Like - Feedback

1 day ago

Kể cả mom có bầu rồi, chồng vẫn uống được mà. Chồng mình uống thấy sức khỏe sinh lý đc cải thiện rõ rệt

Vũ Hồng

Mình uống 2 hộp thấy khỏe và ham muốn tăng hơn. Đi xét nghiệm tinh dịch đồ, tinh dịch đậm đặc hơn, số lượng tinh trùng khỏe mạnh cải thiện đáng kể. Sản phẩm rất tốt, thực sự hiệu quả, không kiểu có 1 nói 10 như các sản phẩm khác

Nguyễn Mạnh

Like - Feedback

2 day ago

39

Thấy nhiều ng review sp này tốt, e cũng đăng ký mua cho ck 2 hộp, dùng hết 1 hộp thấy tt của ck đặc hơn, sau 2 tháng dùng thì e có bầu. Giờ đã dc 15 tuần chuẩn zai rồi ạ.

Huỳnh Minh Tuệ

Like - Feedback

5 day ago

22

15

Like - Feedback

2 day ago

15

Like - Feedback

1 day ago

Like - Feedback 

20 hours ago

18

Mình dùng hết 2 hộp thấy khỏe và tăng ham muốn nữa. Tháng sau đẹp tháng vc mình mới thả shop cho mình thêm 2 hộp nhé

Phong Bùi

Like - Feedback

5 day ago

41

Bình luận (ẩn danh)...

ĐẶT HÀNG NGAY

 Trước và sau khi sử dụng Dmen

Khách hàng xét nghiệm chất lượng tinh trùng

Mật độ tinh trùng 38 triệu/ml
Tổng số lượng tinh trùng 103 triệu

Mật độ tinh trùng 17 triệu/ml
Tổng số lượng tinh trùng 39 triệu

SAU KHI SỬ DỤNG 1 THÁNG

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HIỆU QUẢ CỦA DMEN TRONG CÁC GROUP FACEBOOK VỀ SINH CON

ĐẶT HÀNG NGAY

Cải thiện chất lượng tinh trùng chỉ sau 8 tuần sử dụng

Hiệu quả

Chỉ với
Khi mua 2 hộp

700K

Hoàn tiền 100% nếu sản không hiệu quả

CAM KẾT

"Chồng tôi đi khám tinh dịch loãng, số lượng tinh trùng ít. Tuy nhiên, sau khi bác sỹ kê đơn Dmen, sau 2 tháng sử dụng tôi đã mang bầu. Hiện giờ, tôi đã sinh được một bé trai kháu khỉnh, nhiều khi ôm con ngủ mà tôi vẫn cứ ngỡ mình như đang mơ."

Chị Vũ Ngọc Minh
Giáo viên - 27 Tuổi
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

"Mình là dược sỹ nên mình lựa chọn Dmen vì nó có đủ các vi dưỡng chất dành cho đàn ông ngoài 30 tuổi như mình. Dmen không những tăng cường chức năng sinh lý mà còn giúp mình cải thiện sức khỏe của bản thân"

Nguyễn Anh Tuấn, Dược sỹ - 34 tuổi
Minh Nghĩa, Nông Cống, Thanh Hóa

"Do tính chất nghề nghiệp thường xuyên phải đi ăn nhậu. Không những mệt mỏi mà ham muốn gần vợ của mình giảm hẳn khi mình chỉ hơn 35 tuổi. Bác sỹ bảo mình thiếu và kém hấp thu kẽm. Sau khi sử dụng Dmen mình bắt đầu "hồi xuân" ở tuổi 40 các bạn ạ"

Bùi Duy Nam, Kỹ sư xây dựng - 40 tuổi
Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Sau khi sử dụng Dmen

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ ?

ĐẶT HÀNG NGAY

© Copyright 2021 | Website trực thuộc Hapu Group
85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

CUSTOMER SERVICE

Điều khoản dịch vụ

Quyền riêng tư

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

TRUNG TÂM THUỐC HAPU MEDI CENTER

85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0862.663.581

Email: Dmen.zn@gmail.com

Sản xuất: Công ty dược phẩm Tradiphar
Phân phối: Công ty dược phẩm và vaccin Ngọc Ánh
Đối tác phân phối: Hapu Medi Center & P.M.P USA

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

ĐẶT HÀNG NGAY

00
00
00
00

KHUYẾN MÃI KẾT THÚC SAU

Ngày

Giờ

Phút

Giây

GIÁ

500.000 đ

Giá 2 hộp chỉ còn

700.000 ₫

Thành phần

Công dụng

Phản hồi

Chứng nhận

viết BÌNH LUẬN của bạn

GỬI BÌNH LUẬN